İK POLİTİKASI
İK POLİTİKASI
Vizyonu
Başarı ve verimlilik odaklı, sürekli gelişime açık, ölçülebilir performans kriterleriyle başarının ödüllendirildiği, mutlu çalışanlara sahip bir kuruluş olmaktır.

Politikası
- Çalışanların beklentilerini karşılayan, objektif ve adil bir ücret politikası uygulamak
- "Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması" ile rekabet gücünü artırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek
- Çalışanların memnuniyetini ve şirkete bağlılığını üst düzeyde tutmak
- Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak
- Çalışanlarımızda sorumluluk bilincini oluşturmak
- Hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlara inisiyatif kullandırmak ve iş sonuçlarına sahip çıkmaları için motive etmek
- Çalışanların yetkinliklerini geliştirirken, bunun yanında ekip çalışmasına da yönlendirerek çalışanlarımızın hedeflerimiz doğrultusunda daha başarılı olmasını sağlamak